De 24 VIA karakterstyrker

Livstjek - BLOMST - 24 styrker.1500x300

Begrebet karakterstyrke

Begrebet karakter har altid haft interesse for filosoffer, psykologer, politikere, religiøse ledere og offentligheden.
Indtil for nylig havde studiet af karakter ikke undergået strenge videnskabelig forskning, men i begyndelsen af 2000 begyndte forskerne at bringe forståelse af karakter til laboratoriet for at studere det. Et 3-årigt projekt, der involverede fremtrædende forskere, bestod i studie af karaktertræk. Dette resulterede i en VIA Klassifikation (Values In Action) af karakterstyrker og dyder (Peterson & Seligman, 2004)  - en klassificering af positive træk hos mennesker.

 

Definition af styrke

En styrke har ikke kun at gøre med det, som vi er gode til eller har talent for.

Der er fire begreber, der udgør rygraden i definitionen af en styrke:

  Allerede eksisterende kapacitet:
  En styrke eksisterer allerede i os i større eller mindre grad. Vi kan have styrker, der "slumrer", og som endnu ikke er blevet identificeret  - men de kan aktiveres, hvis vi vil. En styrke er ikke noget, der tilføres udefra, men derimod noget, der allerede er i os. Det betyder, at vi ikke bare kan vælge, hvilke styrker vi vil have. Der er i vores hjerner en vis prædisposition, biologisk og psykologisk, for vores styrkeområder, som allerede er grundlagt ved fødslen eller i den første del af vores liv.
-
  Autentisk:
  Når en styrke aktiveres, er du virkelig "dig selv" forstået på den måde, at du er tro mod dig selv og dine egne ønsker, værdier og præferencer. Selvom dine omstændigheder forandres, så forandres det grundlæggende i din personlighed og dine styrker ikke. Det at være tro mod denne "kerne" og samtidig udnytte fleksibiliteten i sine styrker er det grundlæggende i at være autentisk.
-
  Energigivende:
  Når vi er i situationer, hvor vores styrker er aktiveret, får vi mere energi. Styrker synes at have den effekt, at de genoplader os. Samtidig skal vi naturligvis også restituere efter at have brugt vores styrker. Men styrker er langt mere energigivende at arbejde ud fra end svagheder, og energi er drivkraften for at kunne være effektiv, produktiv og kreativ i sit arbejdsliv  - og i øvrigt have det sjovt.
-
  Optimal ydeevne:
  Vi føler os mere engagerede og mere i flow, når styrkerne aktiveres. Vi lærer også hurtigere og mere effektivt på de områder, hvor vi har vores styrker. De neurale netværk, der styrer, hvad vi ved og gør, er allerede grundlagt for vores styrkeområder, så det er meget nemmere at anvende dem, og der sker hurtigere nye fremskridt i disse neurale netværk. Med andre ord: Man kommer hurtigere langt og kan præstere mere og bedre inden for sine styrkeområder.

 

Sådan identificeres styrkerne

Der findes efterhånden flere forskellige indgange til at identificere, forstå og sætte navn på vores styrker.

Grundlæggende er der to tilgange:

  • Den ene tilgang afdækker styrkerne via TEST
  • Den anden tilgang er mere kvalitativ og gør dig klogere på dine styrker ved, at du skal spotte dem i aktiviteter, du er involveret i

En kombination af begge tilgange er ofte hensigtsmæssig - testen, med de  begrænsninger alle test har, kan alene give dig en pejling på hovedområderne for dine styrker; du må altså efterfølgende specificere dem selv ved at spotte de konkrete aktiviteter, som virkelig aktiverer styrkerne.

Det er først, når du kender de konkrete aktiviteter, at en styrke virkelig kommer i spil og kan udnyttes optimalt.

For at arbejde mere kvalitativ med dine styrker se under MINE VÆRKTØJER, her nederst på siden, eller følg dette link: Styrkearbejde

Opdage din personlige Karakterstyrke Profil ved at tage en GRATIS PERSONLIGHEDSTEST: www.viacharacter.org

 

De 24 VIA karakterstyrker

VIA Klassifikation af Karakterstyrker består af 24 styrker, der falder under seks brede dyder:

VISDOM (kundskab og viden)
MOD
MENNESKELIGHED
RETFÆRDIGHED
BESINDIGHED
TRANSCENDENS

De er moralsk og universelt værdsat, og omfatter vores kapacitet til at hjælpe os selv og andre og giver positiv effekt og relation, når vi udtrykker dem.

At kende dine personlige topstyrker er en kraftfuld viden, der får dig til at forstå og nære det, der er godt og føles rigtig for dig i modsætning til at have fokus på dine fejl og mangler,

... og den betragtning er hele essensen af POSITIV PSYKOLOGI.

Det har imidlertid vist sig, at mindre end 1/3 kender deres styrker. Så alene det at tage VIA Personstyrketesten vil give dig en værdifuld viden. Spørgsmålene i testen er bygget op, så din besvarelse udmønter sig i en unik fordeling af de 24 karakterstyrker, som man har fundet er universelle for os mennesker.

Alle styrker er positive, men de fordeler sig i meget forskellige grad i det enkelte menneske.

Det er FANTASTISK at vide, at ...

❂ ... hver enkelt af os besidder alle 24 VIA Karakterstyrker ❂
 
✫ ... og i forskellige grader udgør de vores egen UNIKKE PROFIL ✫

Dine 5 topstyrker og fordelingen af de øvrige styrker er unik for dig og påvirker dine beslutninger, præferencer og handlinger,

... jo mere bevidst du er om dine styrker – jo mere konstruktivt kan du bruge dem til at skabe større trivsel i dit liv.

At kende din sammensætning af karakterstyrkerne er det første skridt mod at leve et mere autentisk og lykkeligere liv.

Har du fået mod på at dykke ned i den forunderlige verden af styrker?

 
~ at arbejde bevidst med dine egne styrker, udvikle dig og få udnyttet mere af dit store potentiale

 

... potentialer, som vi alle har i os - på den ene eller anden måde
... det kræver undersøgelse, refleksion og fokus at få dem i spil ❂

 

Lyder det spændende?

... så læse videre her og få kendskab til de 24 VIA styrker

Livstjek - 24 VIA styrker - BLOMST.900x600
- 24 VIA styrker, illustreret ved BLOMST -

 

Dyd: Visdom (kundskab og viden)

Kreativitet, opfindsomhed og originalitet:
At tænke på, hvordan ting kan gøres på nye måder, er en essentiel del af, hvem du er. Du er aldrig tilfreds med at gøre noget på den gængse måde, hvis en bedre måde er mulig.

Nysgerrighed og interesse for verden:
Du er nysgerrig over for alt. Du stiller altid spørgsmål og finder alle emner og temaer fascinerende. Du elsker at opdage og udforske.

Dømmekraft, kritisk tænkning og åbenhed:
At gennemtænke og se tingene fra alle sider er vigtige dele, af hvem du er. Du drager ikke forhastede konklusioner, og dine beslutninger beror alene på solide beviser. Du er i stand til at ændre din holdning.

Videbegær:
Du elsker at lære nye ting, hvad enten det er gennem undervisning eller på egen hånd. Du har altid holdt af skolen, læsning og museer, hvor end der er mulighed for at lære.

Perspektiv (visdom):
Selv om du måske ikke opfatter dig selv som klog, ser dine venner dig sådan. De værdsætter dit syn på tingene og kommer til dig for at få gode råd. Din måde at anskue verden på giver mening for dig selv og andre.

 

Dyd: Mod

Tapperhed og mod:
Du er en modig person, som ikke viger for trusler, udfordringer, besværligheder eller smerte. Du tør tage bladet fra munden i den gode sags tjeneste - selv i modvind. Du handler ud fra dine overbevisninger.

Vedholdenhed, arbejdsomhed, og grundighed:
Du arbejder hårdt for at fuldføre det, du begynder på. Uanset opgaven får du den ud af døren til tiden. Du bliver ikke distraheret, når du arbejder, og du finder tilfredsstillelse i at færdiggøre opgaver.

Ærlighed, autenticitet, integritet og ægthed:
Du er en ærligt menneske – ikke alene ved at tale sandt, men ved at leve dit liv på en oprigtig og autentisk måde. Du er nede på jorden og uden forstillelse; du er en reel person.

Gejst, vitalitet, entusiasme og energi:
Uanset hvad du foretager dig, forholder du dig til det med begejstring og energi. Du gør aldrig noget halvt eller halvhjertet. For dig er livet et eventyr.

 

Dyd: Menneskelighed

Kærlighed, evne til at elske og blive elsket:
Du værdsætter tætte forhold til andre mennesker, især med dem hvor fortrolighed og omsorg gengældes. De mennesker, med hvem du føler dig tættest forbundet, er også dem, som føler sig tættest forbundet med dig.

Venlighed og generøsitet:
Du er venlig og generøs over for andre, og du har aldrig for travlt til at gøre en tjeneste. Du nyder at gøre noget godt for andre, selv hvis du ikke kender dem så godt.

Social begavelse:
Du er bevidst om andre menneskers motiver og følelser. Du ved, hvordan du skal begå dig i forskellige sociale sammenhænge, og du forstår at få andre til at føle sig godt tilpas.

 

Dyd: Retfærdighed

Samarbejde og loyalitet:
Du udmærker dig som del af en gruppe. Du er et loyalt og dedikeret gruppemedlem. Du gør altid din del af arbejdet og arbejder hårdt for din gruppes succes.

Fairness, rimelighed, lighed og retfærdighed:
At behandle andre retfærdigt er et af dine grundlæggende principper. Du lader ikke dine personlige følelser påvirke beslutninger, der berører andre. Du giver alle en chance.

Lederskab:
Du udmærker dig inden for ledelse: opmuntrer en gruppe til at få ting fra hånden, og opretholder harmonien i gruppen ved at få alle til at føle sig inkluderet. Du er god til at organisere aktiviteter og sørge for at de bliver udført.

 

Dyd: Besindighed

Tilgivelse og barmhjertighed:
Du tilgiver dem, der har gjort dig uret. Du giver altid folk en chance til. Dit ledende princip er barmhjertighed - ikke hævn.

Beskedenhed og ydmyghed:
Du søger ikke rampelyset, men foretrækker at lade dine handlinger tale for sig selv. Du anser ikke dig selv for at være noget særligt, og andre anerkender og påskønner din beskedenhed.

Fornuft, omtanke, forsigtighed og diskretion:
Du er en omhyggelig person, og dine valg er konsekvent fornuftsprægede. Du hverken siger eller gør ting, du senere vil fortryde.

Selvregulering, selvkontrol og selvbeherskelse:
På en selvbevidst måde kontrollerer, det du føler, og det du gør. Du er en disciplineret person. Du har kontrol over dine lyster og følelser - ikke omvendt.

 

Dyd: Transcendens

Værdsættelse af det smukke og sublime:
Du lægger mærke til og værdsætter skønhed, det excellente og/eller den dygtige udførelse på alle livets områder - fra natur til kunst, til matematik, til videnskab, til hverdagslivets oplevelser.

Taknemmelighed:
Du er bevidst om de gode ting, der sker for dig, og du tager dem aldrig for givet. Familie og venner kender dig som en taknemmelig person, fordi du altid tager dig tid til at udtrykke din påskønnelse.

Håb, optimisme og fremtidsorientering:
Du forventer det bedste af fremtiden, og du arbejder for at opnå det. Du tror på, at fremtiden er noget, du kan kontrollere.

Humor og leg:
Du elsker at grine og drille. At give andre et smil på læben er vigtigt for dig. Du prøver at se den lyse side i enhver situation.

Åndelighed, mening og tro:
Du har en stærk og sammenhængende opfattelse af et højere formål og en mening med universet. Du er ved, hvor du passer ind i det større hele. Dine overbevisninger danner baggrund for dine handlinger og er en kilde til støtte for dig.

 

Har du fået mod på at dykke yderligere ned i den forunderlige verden af styrker?

~ at arbejde bevidst med dine egne styrker, udvikle dig og få udnyttet mere af dit store potentiale

 

... potentialer, som vi alle har i os - på den ene eller anden måde
- men det kræver undersøgelse, refleksion og fokus at få dem i spil

 

Lyder det spændende?

... så læs mere om hvordan et forløb hos mig vil kunne sætte gang i denne proces:
 

Livstjek - LOGO Hjerte fra træ - jord-orange

livstjek-underskrift-i-kaushan-script-vibe-kielstrup-franzen

Sanse- og motorikvejleder
Gotveduddannet bevægelsesunderviser
Åndedræts- og kropsbehandler ... med RAB godkendelse
Positiv Psykologi Livsvejleder, mentor og inspirator
Amager
tlf. 40 62 42 02
www.livstjek.dk
---
Faceboo icon - rund Vibe Kielstrup Franzen, Livstjek - Kropsterapeut og Lifecoach på Facebook

Faceboo icon - rundVibe Kielstrup Franzen - Vildkvinde og Sexolog på Facebook