GROW modellen

GROW modellen er et redskab fra coachens værktøjskasse, hvor der med fokus på den personlige udvikling arbejdes med alternative handlingsplaner. Det er en effektiv arbejdsmodel, når du skal knuse problemer, jagte mål eller på anden måde har brug for at udvikle dig personligt.

Hvorfor hedder modellen GROW?

GROW modellen er et populært værktøj fra coaching i forbindelse med ledelse og lederudvikling. GROW modellen er primært knyttet til den personlige udviklingsproces, hvor målet er, at den enkelte udvikler sig og vokser som menneske. Derfor passer navnet GROW godt til modellen, der på en nem måde samler tanker og gør dem til løsningsorienterede handlinger i løbet af en coachingsession.

Men du kan også bruge den som et refleksionsværktøj, når du selv står overfor en udfordring. GROW modellen kræver ingen særlig uddannelse, så selve de grundlæggende principper fra modellen kan bruges af alle og er ikke forbeholdt coaches. Det kan være en enormt effektiv måde at samle og ordne dine tanker omkring en udfordring, du står overfor.

GROW modellen er delt op i fire faser, med hver deres fokus. Det kan du læse mere om herunder.

Hvad står GROW for?

GROW er en sammentrækning af fire ord, der beskriver hver fase i GROW modellen.

 • Goal
 • Reality
 • Options
 • Will

De fire ord er ikke meget værd i sig selv, men som udtryk for et overordnet spørgsmål, du stiller dig selv i hver enkelt fase, så bliver det til grundlaget for en motiveret og løsningsorienteret handlingsplan.

 • Goal = Mål (Hvad vil du?)
 • Reality = Virkelighed (Hvordan ser situationen ud lige nu?)
 • Options = Muligheder (Hvilke muligheder har du?)
 • Will = Handling (Hvad vil du gøre?)

Goal (Målet)

I første fase fastsættes målet for den overordnede proces du står overfor.

Hvad er det du gerne vil opnå?

Relevante spørgsmål i denne fase:

 • Hvad er det, du gerne vil udvikle?
 • Hvilket resultat vil du gerne opnå?
 • Hvad er tidsrammen?
 • Hvordan kan du handle allerede nu?
 • Tror du på, at vi kommer i mål?

Det er vigtigt, at målet er Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsbestemt. Her kan du med fordel bruge SMART modellen.

Reality (Virkeligheden lige nu)

Inden du begynder at afsøge nye muligheder, så er det vigtigt, at du får styr på, hvor du står nu.

Du skal kende udgangspunktet.

Relevante spørgsmål i denne fase:

 • Hvor står du lige nu?
 • Hvem er indblandet ud over dig?
 • Hvad har du gjort indtil nu?
 • Hvilke forhindringer er du stødt på allerede?
 • Hvilke forhindringer venter forude?
 • Har du personligt en modstand, der blokerer din motivation?
 • Hvilke ressourcer får du brug for?
 • Hvilke personer har du brug for hjælp fra?
 • Hvad drejer det sig i virkeligheden om?
 • Hvorfor er problemet ikke løst / målet ikke nået endnu?

Options (Muligheder)

Nu er det blevet tid til at drømme. Det er her du skal afsøge alle tænkelig og utænkelige scenarier:

Hvad nu hvis penge ikke var en forhindring?
Hvis der var alt tid i verden?
... og så videre.

Det er din egen opgave at skabe et rum, hvor du tør drømme højt og uhæmmet.

Relevante spørgsmål i denne fase:

 • Hvad er dine muligheder for at løse problemet?
 • Hvad er alternativet?
 • Hvad kunne du ellers gøre?
 • Hvad er der sket den dag, hvor du har nået dit mål?
 • Hvis jeg var i din situation, hvad ville du så rådgive mig til?

(Byt eventuelt plads rent fysisk også)

Et meget stærkt spørgsmål i slutningen af denne fase er:

“Hvordan ser dit liv ud, når du har nået dit mål?”

Det er ofte her, vi finder kimen til den motivation, der skal sikre handling på den lange bane.

Will (Handling)

Relevante spørgsmål i denne fase:

 • Hvilken mulighed vælger du?
 • Hvordan opfylder det dine mål?
 • Hvornår starter du?
 • Hvornår kommer du til mig og siger: “Jeg er i mål?”
 • Hvad er dine delmål?
 • Hvad er din personlige modstand imod at arbejde for disse mål?
 • Har du behov for støtte og i så fald, hvem har du brug for støtte fra?
 • Har du brug for min støtte undervejs? Hvornår?

 

Rigtig god fornøjelse med dette værktøj, med at sat dig nogle mål og lagt en handlingsplan, og dermed få en hverdag og et liv med mere balance:

 

Livstjek - LOGO Hjerte fra træ - jord-orange

livstjek-underskrift-i-kaushan-script-vibe-kielstrup-franzen

Sanse- og motorikvejleder
Gotveduddannet bevægelsesunderviser
Åndedræts- og kropsbehandler ... med RAB godkendelse
Positiv Psykologi Livsvejleder, mentor og inspirator
Amager
tlf. 40 62 42 02
www.livstjek.dk
---
Faceboo icon - rund Vibe Kielstrup Franzen, Livstjek - Kropsterapeut og Lifecoach på Facebook

Faceboo icon - rundVibe Kielstrup Franzen - Vildkvinde og Sexolog på Facebook

Hvor kan du læse mere om GROW modellen?

Der er skrevet et hav af bøger om coaching og GROW modellen. Der er ikke nogen decideret ophavsmand, der tager al æren for modellen, men her er to gode steder, hvor du, hos nogle af verdens skarpeste coaches, kan hente endnu mere viden om GROW modellen.