Styrkearbejde

Arbejde med styrkerne

En styrke er kun en styrke, hvis den bliver anvendt effektivt i praksis. Hvis ens styrker ikke kommer i spil i de rigtige situationer, er der måske mere tale om uudnyttet potentiale.

Følgende øvelse kan være brugbar til at arbejde med styrkerne i praksis:


Fokus:


Identificer, hvordan og hvor dine specifikke styrker hjælper dig i dit liv (skole, arbejde, fritid, kæreste, børn, venner, kollegaer, dig selv).

Spørgsmål, der hjælper med at præcisere styrkerne.

 • Tag udgangspunkt i en af dine top-5 styrker, du fandt frem til via testen.
 • Hvornår bruger du styrken ? (som elev, ansat, kæreste, mor/far, ven, kollega)
 • Hvor ofte bruger du styrken ?
 • Hvordan har styrken været virkelig nyttig for dig ? Giv konkrete eksempler.
 • Hvilke resultater har du opnået ved at bruge styrken ?
 • Hvilken feedback har du fået på denne styrke fra andre ?
 • Betyder det noget, hvem du udfører styrkeaktiviteten med/for ?
 • Betyder det noget, hvornår du udfører styrkeaktiviteten ?
 • Betyder det noget, hvad styrkeaktiviteten handler om (indhold) ?


Udnyt:


Find de uudnyttede anledninger for at bruge styrken i dit liv

Spørgsmål, der hjælper med at finde de uudnyttede anledninger for at bringe styrken endnu mere i spil.

 • I hvilke situationer kan styrken bringes endnu mere i spil ?
 • Hvordan kan dit liv ændres, så der skabes flere af disse situationer ?
 • Hvad ville det betyde for dig, som - som elev, ansat, kæreste, mor/far, ven, kollega ?
 • Hvad ville det betyde for andre ?
 • Kan du bruge din styrke til at ændre på opgaver, der dræner dig for energi ?


Udvikl:


Lær nye færdigheder og teknikker for at udvikle styrken yderligere.

Spørgsmål, der hjælper dig med, hvordan du kan udvikle din styrke.

 • Hvilke kompetencer/teknikker kan du lære for at udvikle styrken yderligere ?
 • Hvad kan du gøre for at lære dette ?
 • Hvem kan lære dig det ?
 • Hvem kan du tale med om at bruge det?


Udvid


Opbyg/omlæg dit liv (skole, arbejde, fritid, familie, kæreste, børn, venner, kollegaer, dig selv), så styrken kommer endnu mere i spil.

Spørgsmål, der hjælper dig med eventuelt at omlægge dele af dit liv for at bringe styrken mere i spil.

 • Hvordan kan du udvikle dele af dit liv (skole, arbejde, fritid, familie, kæreste, børn, venner, kollegaer, dig selv) og få styrken mere i spil ? Hvad vil det konkret kræve af dig ? Af andre ?
 • Hvilke resultater tror du, at du kan opnå ved at bruge styrken endnu mere, end du allerede gør ?
 • Hvordan kan du dele dine bedste erfaringer/teknikker omkring styrkerne med andre ? Hvordan vil du gøre det ?

Yderligere tiltag

 • Se på dine styrker hver dag
 • Lav hver uge en Stærk ugeplan -> identificer to særlige aktiviteter for den kommende uger, der vil give dig anledning til at bruge styrke

Styrkefaldgruben

Kan en styrke bruges for meget ? Ja, det kan den godt. Hvis man ikke er opmærksom på at bruge sine styrker på en hensigtsmæssig måde i forhold til omgivelserne (skole, arbejde, fritid, familie, kæreste, børn, venner, kollegaer, dig selv), kan man risikere, at de måske nok bringes i spil, men med en række uhensigtsmæssige sideeffekter.

En nyttig måde at sikre, at det ikke sker, er at arbejde med det, vi kalder styrkefaldgruben.

Styrkefaldgruben er:

 • En måde at blive klar over, hvilke faldgruber eller udviklingsområder styrkerne har
 • En måde at blive opmærksom på, hvordan man forvalter sine styrker på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde.
 • En måde at arbejde med bagsiden af styrken, samtidig med at styrken fastholdes og udvikles.

Det kan f.eks. også være, at din styrke for at blive anvendt optimalt i en gruppe / et team har behov for en ”støttepædagog” - altså en, der kan supplerer din styrkes bagside. En, der er stærk, hvor du er mindre stærk.

Eller der kan være behov for, at du selv udvikler dig på nogle områder for at kunne bringe styrken optimalt i spil. Når den form for dialog i en gruppe / et team opstår - altså om hvordan vi bedst muligt støtter hinanden og udvikler os, så vores unikke styrker får lov til at komme i spil - så er der basis for en effektiv styrkebaseret gruppe / et effektivt styrkebaseret team - dette gælder også i parforhold.

Følgende tegning skal illustrere, hvordan man kan arbejde med en styrke / et talent og dens faldgrube herunder hvad der kan være styrkens udfordring :

livstjek_styrkearbejde_life_coaching

Herunder ses et par eksempler på styrker:

livstjek_styrkearbejde_beslutsomhed_life_coaching

 

livstjek_styrkearbejde_iderigdom_life_coaching

 

Har du fået mod på at dykke yderligere ned i den forunderlige verden af styrker?

~ at arbejde bevidst med dine egne styrker, udvikle dig og få udnyttet mere af dit store potentiale

 

... potentialer, som vi alle har i os - på den ene eller anden måde
- men det kræver undersøgelse, refleksion og fokus at få dem i spil

 

Lyder det spændende?

... så læs mere om hvordan et forløb hos mig vil kunne sætte gang i denne proces:
Livstjek - LOGO Hjerte fra træ - jord-orange

livstjek-underskrift-i-kaushan-script-vibe-kielstrup-franzen

Sanse- og motorikvejleder
Gotveduddannet bevægelsesunderviser
Åndedræts- og kropsbehandler ... med RAB godkendelse
Positiv Psykologi Livsvejleder, mentor og inspirator
Amager
tlf. 40 62 42 02
www.livstjek.dk
---
Faceboo icon - rund Vibe Kielstrup Franzen, Livstjek - Kropsterapeut og Lifecoach på Facebook

Faceboo icon - rundVibe Kielstrup Franzen - Vildkvinde og Sexolog på Facebook