Livsvejledning ✿

Livstjek - Stå.1500x300

Livsvejledning er for dig, der ønsker at finde ind til dit potentiale og udleve det

Uanset hvor du er i livet, om du er teenager, i 20'erne, 30'erne, 40'erne eller mere, kan der være tidspunkter, hvor du ikke føler ... du slår til eller er i balance.

Vi kan alle møde modgang i livet, hvor vi kan opleve perioder med ubalance, frustration, mismod og håbløshed ... og her have brug for input og støtte til igen at finde troen på sig selv, få fokus, gejst, glæde, mod på livet og fremtiden​.

Jeg ved, at vi alle har evnen til at skabe forandring for os selv, og med den rette støtte og det rette fokus kan finde ind til sit sande potentiale, sætte sig nogle livsmål, der giver mening for dig, der hvor du er i dit liv ... og dermed opnå øget styrke, begejstring og glæde ... få mening og balance i livet.

 

Hvilke muligheder har Livsvejledning ?

Livsvejledning hos mig handler om at finde sit potentiale og sætte sig nogle livsmål ...

 

... og dermed skabe eller genoprette balance og helhed

 

... eller at få øje på den helhed og sammenhæng, som allerede er der!

 

Vores liv får mening og kraft, når vi får udnyttet vores fulde potentiale og oplever, at vi hænger sammen – i os selv, med andre og med verden.

 

Livsvejledning kan bruges i alle livets aspekter – jeg kan hjælpe dig med:

 • At arbejde med dine værdier
 • At lære at forstå dig selv, dine reaktioner og din adfærd
 • At udforske og opdage dine styrker
 • At se mulighederne og få gejst
 • At visualisere og sætte ord på, hvad du virkelig vil
 • At benytte simple værktøjer til at holde fokus på dine mål
 • At få ro og balance i dit liv
 • At opnå glæde og motivation
 • At blomstre som menneske

 

I forløbet har jeg fokus på:

 • Værdier – Hvad er vigtigt for dig ? Og hvordan kommer det bedst i spil i dit liv ?
 • Accept – Hvordan kan du bedst arbejde med det, der er lige nu og få balance ?
 • Styrker og ressourcer – hvad har du allerede, som kan hjælpe dig med at nå dit mål ? Hvad mangler du – og hvordan får du det ?

Livstjek - Kompetence matrix med udgangspunkt i NUet

Vi inddrager ofte andre livsaspekter, end lige det, vi sammen arbejder med nu, fordi det bliver lettere at få øje på ressourcer fra andre dele af dit liv, og bruge dem konstruktivt til at komme videre med i dit nuværende ønske og mål.

 

Hvordan kan det hjælpe dig?

Find svarene
 • Få hjælp til at finde, afklare og vælge den rigtige vej for dig
Få balance
 • Få hjælp til at balancere arbejdsliv og privatliv
Find styrken
 • Få hjælp til at finde dine egne styrker og passioner og mærk, hvordan det vil føles at nå derhen, hvor du gerne vil være
Nå dit mål
 • Få hjælp til at gå efter dine mål og nå dem

Jeg arbejder ressourceorienteret, hvilket vil sige, at jeg arbejder ud fra en grundoverbevisning om, at vi alle besidder evnen og har redskaber, der skal til, for at leve et humørfyldt og balanceret liv med hjertet ♥ og kroppen ↻ som vejleder

De fleste af os oplever, at der vil være perioder i ens liv med ubalance, frustration, mismod og håbløshed, og her ikke være i stand til at mærke, og dermed bruge, ens iboende ressourcer. I disse perioder kan det være hensigtsmæssigt at søge hjælp hos en samtalepartner og behandler, som kan støtte dig i at genfinde de styrker og potentialer, der kan hjælpe dig gennem denne periode af dit liv.

I tråd hermed, arbejder jeg altid ud fra en overbevisning om, at det er dig, der er eksperten i dit eget liv, og at min opgave primært er at være lydhør, opfindsom og støttende i en sådan grad, at du vil være i stand til at genopdage lige præcis de ressourcer, der skal til for at arbejde videre på egen hånd.

Dette vil også sige, at jeg oftest arbejder i forholdsvis korte forløb med tanke på vigtigheden af, at din krop, psyke og sind får en erfaring af, at ’jeg kan godt selv’, - at det ikke er selve samtalen og behandlingen, der er vigtigst, men din evne til at opleve den autoritet, ro og styrke, det giver at besidde ressourcer og redskaber til, på egen hånd, at udnytte dine fulde potentialer.

 

 

Min passion

Min passion er at udfordre, støtte og guide mennesker til at få øje på deres fulde potentiale, til at blomstre, til at leve et humørfyldt og balanceret liv med hjertet ♥ og kroppen ↻ som vejleder – så hverdagen er præget af gejst, glæde, overskud og nærvær ✔✔ ... fremfor frustration, mismod, travlhed og ubalance. Min passion er at støtte enkeltpersoner til at finde veje, der bringer selvforståelse, vækst og styrke, samt mod på livet og fremtiden.

 

Jeg tror ikke på færdige svar, men på, at vejen viser sig for den, der lytter både indad og udad ...

... og går frem med respekt for processen

 

SELVINDSIGT og UDVIKLING

... tager tid

... har brug for inspiration og mod

... kræver refleksion og fokus

 

Mission

Min mission er at gøre en forskel ... i det små og i det store ... for min familie og venner, på Amager, i Danmark, i Verden ...

... og måske også for DIG

 

Alt for mange mennesker rammes af mismod og ubalance, og lever slet ikke deres liv,

som de egentligt ønsker og har potentiale til

 

 

 

Livstjek - Stå.1500x300