Referencer

COACHING

Jeg blev anbefalet at kontakte Vibe, på et tidspunkt hvor jeg havde svært ved at finde glæde ved mit studie.

Vibe hjalp mig med at finde ud af, hvad det underliggende problem var, nemlig at skabe relationer.

Vibe introducerede mig for det at arbejde med styrker og faldgruber, hvilket virkelig har hjulpet mig til at forstå, hvorfor jeg agerer, som jeg gør.

Vibe hjalp mig, ved at udfordre mig f.eks. til at tage kontakt til mine medstuderende i forskellige anledninger, hvilket jeg fandt grænseoverskridende, men indså var langt lettere end forventet.

Jeg blev coachet af Vibe i cirka et halvt år, og fandt igen glæden ved mit studie, da jeg blev bedre til at tage initiativ.

Jeg er samtidigt blevet gjort opmærksom på, at de karaktertræk som jeg tidligere har været frustreret over, kan være mine styrker, hvis jeg ellers udnytter dem bevidst.

Jeg har været rigtig glad for mit coachforløb hos Vibe, og jeg føler, at jeg har fået mere selvtillid og gåpåmod, både i min fritid og i mit studieliv med eksaminer og medstuderende.

- 1. halvår 2015 - Therese, 23 år, cand.ling.merc. studerende
COACHING

Jeg har været i et års mentorforløb hos Vibe i forbindelse med, at jeg havde svært ved at finde retningen på arbejdet.

På daværende tidspunkt havde jeg mulighed for både at arbejde som personaleleder, projektleder og specialist. Jeg følte, at jeg arbejdede ufokuseret og sprang fra emne til emne.

Vibe hjalp med at finde ud af hvilke arbejdsopgaver, der gav mig energi og hvilke jeg ville prioritere og hvornår og hvordan jeg skulle sige fra overfor både ledelse og kollegaer.

Mentorforløbet hos Vibe har givet mig både værktøjer og mod til at vælge og fravælge roller, indflydelse og viden.

Vibe har en evne til at spørge ind til problemstilling og få én til at reflektere og få et nyt syn på en ellers uløselig situation.

- 2015 - Pernille, Ingeniør